Pomoc online Zwiń menu
 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki sprzedaży na stronie cargo.LT.
  2. 1.2. W niniejszym regulaminie używane są następujące terminy i definicje:
  3. Administrator – organizator aukcji.
  4. Organizator – spółka „Eurospektras”, REGON 126206243, NIP LT262062413, al. Laisvės 88, LT-06125, Wilno.
  5. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana na stronie internetowej www.cargo.lt, która zawarła umowę z Administratorem cargo.LT.
  6. Sprzedawca – użytkownik cargo.LT oferujący swoje towary i/lub usługi w sprzedaży na stronie cargo.LT w dziale Cargo.Auction.
  7. Kupujący – użytkownik cargo.LT, który dokonał stawki w Aukcji lub dokonał zakupu w stałej cenie.
  8. Aukcja – sposób sprzedaży towarów (usług), w którym prawo do nabycia towaru (usługi) przechodzi na Kupującego, który zaoferował maksymalną cenę w momencie zakończenia Aukcji.
  9. Sprzedaż w stałej cenie – sprzedaż towarów i usług w stałej cenie ustalonej przez Sprzedawcę bez przeprowadzenia Aukcji.
  10. Zwycięzca Aukcji – uczestnik Aukcji, który zaproponował maksymalną cenę za towar (usługę) w chwili zakończenia Aukcji.
 2. 2. Rejestracja uczestnika
  1. 2.1. Podczas rejestracji na stronie cargo.LT uczestnik powinien podać pełną i dokładną informację o sobie. Jeśli w trakcie rejestracji lub później zostaną przedstawione fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub niepełne dane, Administrator ma prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu Uczestnika do Cargo.Auction i/lub na stronę internetową cargo.LT.
  2. 2.2. Uczestnik Aukcji może mieć tylko jedną rejestrację.
  3. 2.3. Użytkownicy zarejestrowani na stronie internetowej cargo.LT zgadzają się z regulaminem Cargo.Auction i zobowiązują się przestrzegać niniejszy regulamin.
  4. 2.4. Organizator Aukcji zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. 3. Zasady wystawiania towarów i usług w Cargo.Auction
  1. 3.1. Sprzedawca, który zamierza sprzedać na Aukcji należące do niego przedmioty, potwierdza autentyczność towarów i prawo własności do towarów i ponosi całkowitą odpowiedzialność względem Kupujących, jeśli zgłoszone dane nie są zgodne z rzeczywistością.
  2. 3.2. Zabrania się sprzedawać towary, które są zakazane przepisami prawa Republiki Litewskiej.
  3. 3.3. Sprzedawca, który świadczy usługi, gwarantuje dostępność wszystkich niezbędnych zezwoleń na świadczenie oferowanych usług.
  4. 3.4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji na temat produktu (usługi), opis właściwości i cech, stanu towaru, zdjęcia, warunków płatności i dostawy.
  5. 3.5. Wystawianie towarów i usług na sprzedaż jest darmowe.
  6. 3.6. Zakazuje się podawać swój lub cudzy adres, inne dane (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, inną informację, która może pomóc w identyfikacji Sprzedawcy) w opisie towarów, usług, zdjęciach i komentarzach.
  7. 3.7. Zakazuje się umieszczania w opisie produktu informacji, które nie są związane z oferowanymi towarami (usługami).
 4. 4. Zasady prowadzenia Aukcji
  1. 4.1. Czas trwania Aukcji określa Sprzedawca.
  2. 4.2. Do sprzedaży na Aukcji Sprzedawca określa cenę wywoławczą, od której zaczyna się licytacja. Również Sprzedawca ma prawo wskazać minimalną cenę sprzedaży i cenę „Kupię teraz”. Cena „Kupię teraz” jest ważna do momentu przekroczenia przez Kupujących minimalnej ceny sprzedaży.
  3. 4.3. Sprzedawca ma prawo do zmiany danych i opisu sprzedawanych towarów (usług).
  4. 4.4. Sprzedawca ma prawo usunąć ogłoszenie o sprzedaży w Aukcji w przypadku braku stawek ze strony Kupujących. Sprzedaż po stałej cenie może być usunięta lub zawieszona w dowolnym momencie.
  5. 4.5. Uczestnicy Cargo.Auction stają się Kupującymi w momencie gdy oferują swoją cenę za towar (usługę), a w przypadku nabycia towarów (usług) w stałej cenie. Ceny podane w ofertach nie zawierają VAT i kosztów wysyłki. Koszta wysyłki są obliczane w momencie składania zamówienia, dokonując wyboru jednej z opcji, którą oferuje Sprzedawca.
  6. 4.6. Zwycięzcą Aukcji ogłasza się Kupujący, który zaproponuje maksymalną cenę za towar (usługę) w chwili zakończenia Aukcji.
  7. 4.7. Sprzedawca gwarantuje, że sprzeda towar (usługę) za cenę, która zostanie zaproponowana przez Zwycięzcę Aukcji. W przypadku odmowy Sprzedawcy sprzedawać towary (usługi) lub braku u Sprzedawcy wystawionego na sprzedaż towaru (usługi), Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10% od ceny towaru (usługi), ale nie mniej 30 EUR+VAT dla Organizatora Aukcji.
  8. 4.8. Po zakończeniu Aukcji, Organizator wysyła Zwycięzcy Aukcji komunikat informacyjny na e-mail w Cargo.Pager. Zwycięzca Aukcji jest zobowiązany do uiszczenia opłaty i potwierdzenia płatności towaru (usługi) w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.
  9. 4.9. W przypadku odmowy Kupującego od uiszczenia opłaty lub opóźnionych płatności, Kupujący zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10% od ceny towaru (usługi), ale nie mniej 30 EUR+VAT dla Organizatora Aukcji.
  10. 4.10. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę lub Kupującego punktów 4.7. i 4.9. niniejszego regulaminu, Administrator ma prawo do zawieszenia świadczenia wszystkich rodzajów usług strony internetowej cargo.LT bez uprzedniego powiadomienia.
  11. 4.11. Za brak szacunku, obrazę i zachowanie się w złej intencji w stosunku do innych Uczestników Aukcji, dostęp użytkownika do strony internetowej Cargo.LT może zostać zawieszony.
 5. 5. Postanowienia końcowe
  1. 5.1. Czas wyświetlany na stronie Aukcji – czas na serwerze Cargo.LT może nie zgadzać się z czasem wyświetlanym w komputerze Uczestnika.
  2. 5.2. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Uczestników w wyniku nabycia towarów (usług) od Sprzedawców Cargo.Auction.
  3. 5.3. Organizator Aukcji ma prawo do zmiany lub usunięcia informacji Uczestników (opis towarów (usług), ogłoszenia, zapytania Kupujących, i inne informacje), naruszające regulamin strony i Cargo.Auction.
  4. 5.4. W przypadku naruszenia regulaminu Użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do Cargo.Auction.
  5. 5.5. Organizator Aukcji ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin Aukcji, publikując go na stronie internetowej, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o zmianach.
Ta strona korzysta z plików cookies, wyświetla ukierunkowane reklamy i analizuje ruch, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W szczegółach
Załadowanie danych
Status: z